nmi13‎ > ‎

VT 14

vecka  text  Läxa  JiTT  Uppgifter
 Övrigt
 4          
 4

   
 5       Kap 1: Samtliga  
 5   enheter  
Kap 3: 1,3,5,8,10 Densitet
 6  Enhetsanalys Energi   

   
 6  De fyra krafterna De fyra krafterna JiTT
Kap 11: 15,20a Titta på videon innan lektionen
 7 Kraft och massa Kraft och massa 
  
 JiTT Kap 2: 1,4,5,6,7,9
12,14,16,19
Se film och svara på frågorna
 7 Lab krafter

   Laboration
 8 Resultantkraft Resultant  

Mer om vektoraddition hittar ni här
 8 Kontaktkraft och jämvikt Film        Idag har ni två Jitt-formulär att svara på.
 9        Lov  
 9          Lov
 10  Friktion  Film    Kap 2: 20,22,23,25,
26,28
 I filmen säger jag att friktionen är åt höger. Det ska vara vänster så som pilen är ritad
 10  

   Lab krafter
 11 Fart och hastighet Film

   Kap 4: 1,2,5,6,7  
 11 Likformig rörelse Film     Kap 4: 10,11,12,
13,16,18,19,20
Kvaliteten på filmen är tyvärr inte perfekt.
PP som hör till filmen finns 
här
 12  acceleration Film     Kap 4: 21,22,26,28  Ljudet kommer igång efter 12-13 s.
 12 Lab acceleration Film      Filmen ger bara en hint om vad ni ska göra på dagens lab. Ni behöver inte svara på några frågor innan.
13  
  
 Klasskonf.
13          Delprov densitet, kraft och rörelse
14  Formler  Film       
14   Trigonometri
Komposanter
 
      Laboration
15        kap 4: 30,31  
15        kap 11: 2,3,5,7,11,
16        Lov  
16          Lov
17 Newtons andra lag Film    Kap 11: 13, 15,17,19,21  
17         Lab Newton 2
18
Film    Kap 11:23,26,28,
32,35
 
B22 10.30-11.45
OBS! 
18 Rörelsemängd
Film     Kap 11: 37,39,41,43  
19 Impuls Film   
Under lektionen  kommer ni svara på detta Formulär 
19
   
Lab
20
"Hissen" Läs uppg. 11.44 (s.280) 11:44,45 
20
        Ingen lektion 
21
 Arbete Film    5: 1,3,5   
21
        Lab
22
 Energi Film    5: 6,8,10,12,14
16,18 
 
22
 Energi     5:20,23,25,27,
33,34 
 
23
 Rep. Film      Repetitionsuppgifter finns på Fronter! 
23  Rep.      
24         Prov tis 12-14
B32 
24          

Comments