Koncept frågor‎ > ‎

Rörelse i en dimension

Klicka på ett val och få omedelbar återkoppling

Om en partikel har konstant hastighet,måste den ha konstant fart? Om en partikel har konstant fart, måste den ha konstant hastighet?


En bil förflyttar sig på en rak väg. Den startar i staden A och kommer så småningom fram till staden B. När den kommit till B är storleken på förflyttningen från A


En bil backar. Föraren trycker på bromspedalen och bilen bromsar. Vilken riktning har bilens acceleration om +x pekar mot framåt i bilens riktning?


En utomjordisk rymdfarare undersöker planeten Tellus måne. Hen ser att hens fas-pistol faller 1 trong på 1 tack. Hur långt faller den på 2 tack?


I varje ögonblick motsvarar lutningen i ett hastighets-tid diagram för en partikel som rör sig längs en rät linje


En boll kastas rakt upp. (inget luftmotstånd.)  I vilken punkt på dess bana är dess acceleration 0?

S-T diagrammet nedan representerar förflyttningen av ett objekt
Vilken av de 4 graferna nedan representerar bäst ett V-T diagram för objektets förflyttning? 


Comments